kategória: Architektúra / projekt: RDV/ lokalita: Vinosady

architekt: Silvia Brna, Matej Balážik / rok: 2016