Kontakt

pracovisko: Bajkalská 45G, Bratislava
sídlo: Štúrová 67, Modra
e-mail: info@blzk.sk

Pre presnú cenovú ponuku Nám prosím zašlite e-mail s podkladmi(pôdorys,fotografie,inšpirácie) a doplňujúcimi informáciami na info@matejbalazik.sk