Kontakt

Ing. arch. Matej Balážik
Bajkalská 45G, Bratislava
info@matejbalazik.sk

Pre presnú cenovú ponuku Nám prosím zašlite e-mail s podkladmi(pôdorys,fotografie,inšpirácie) a doplňujúcimi informáciami na info@matejbalazik.sk